660x380px_0853_vb_och_brukare

Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Mer om oss >

NOTISER

 
12 juni 2014

Nationella riktlinjer för stroke

Nu har Socialstyrelsen publicerat slutgiltiga rekommendationer för att förebygga och behandla stroke. Rekommendationerna, har hittills varit preliminära och öppna för synpunkter, men har nu publiceras på Socialstyrelsens webbplats.