foto_huvudstartsida_kvinna_narbild2_660x289px

Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Läs mer om oss >

NOTISER

 
31 mars 2013

Nationella kvalitetsregister, leder de i rätt riktning?

Läs rapporten från Riksrevisionen som ställer från om statens satsningar på nationella kvalitetsgregister leder i rätt riktning. Läs rapporten >

14 april 2014

Webbutbildning om evidensbaserad praktik

Nu kan personal och chefer i vården och omsorgen lära mer om vad evidensbaserad praktik innebär, och hur man kan arbeta enligt den evidensbaserade praktikens fem punkter. Webbutbildningen är skapad av Socialstyrelsen och finns tillgänglig på Kunskapsguiden.se. Läs mer >