Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Vi ägs av Region Stockholm och tio kommuner i Stockholms södra länsdel.

NOTISER

 
16 maj 2019

Landsomfattande satsning för att minska ensamheten

Nu har pensionärsorganisationerna PRO, SKPF och SPF Seniorerna  slutit upp i ett gemensamt projekt för att minska ensamheten bland äldre. Satsningen omfattar främst utbildning av ambassadörer som ska få fler medlemmar att arbeta mer aktivt, och för att nå personer som vanligtvis inte deltar i organisationernas verksamhet. Läs mer (länk till PRO:s webbplats) > 

8 maj 2019

Tidningen Kommunalarbetaren startat "Undersköterskepodden"

Tidningen Kommunalarbetaren har startat ”Undersköterskepodden”, läs och lyssna här (länk till Kommunalarbetaren) > 

9 april 2019

Vård och omsorg om äldre - Lägesrapport 2019

Läs lägesrapport från Socialstyrelsen som beskriver tillståndet och utvecklingen inom vården och omsorgen om personer som är 65 år och äldre. Läs här (länk till Socialstyrelsens webb) >