Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Vi ägs av Region Stockholm och tio kommuner i Stockholms södra länsdel.

NOTISER

 
4 juli 2019

Förebygga fallolyckor - gratis material från Socialstyrelsen

Ladda ner gratis material med tips och råd för äldre personer om hur fallolyckor kan förebyggas. Materialet är framtaget av Socialstyrelsen i anslutning till den nationella Balansera mera-veckan som årligen arrangeras runt om i Sverige. Läs mer (Socialstyrelsens webb) >

2 juli 2019

Ny skrift om psykisk ohälsa - för äldre och deras närstående

Informationsskriften ”Våga tala om psykisk ohälsa” tar upp vad psykisk ohälsa är, hur den kan yttra sig, när det är dags att söka hjälp och var hjälpen finns. Skriften är ett samarbete mellan Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, SBU (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering), Riksförbundet Hjärnkoll och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). Läs mer (länk till Kunskapsguiden) >

17 juni 2019

Öppna jämförelser 2019 – Äldreomsorg

Öppna jämförelser 2019 – Äldreomsorg visar bland annat att allt fler kommuner använder det systematiska arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC, för personer i ordinärt eller särskilt boende. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen. Läs mer (länk till Kunskapsguidens webbplats) >
5 juni 2019

Uppsala universitet testar ny metod för att att minska risk för depression vid demens

”Många som drabbas av demens överger onödigt snabbt sina vardagsaktiviteter, vilket i sin tur påskyndar en redan ökad risk för depression.” Det meddelar Uppsala universitet, där Joanne Woodford, forskare vid U-Care, ska testa verktyg  för att minska risker för depression vid demenssjukdom. Det handlar om att återskapa rutiner, aktivitet och livskvalitet i tillvaron för personer med demenssjukdom. Läs mer (länk till Uppsala universitet) >