650px_br 1283_vb_och_man

Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården.

NOTISER

 
30 januari 2015

Äldreomsorgen blir bättre men könsskillnader finns

Vården och omsorgen om äldre blir allt bättre, men det finns skillnader i kvalitet mellan landets kommuner och landsting. Det finns också fortsatta skillnader mellan kvinnor och män. Det framgår av den femte gemensamma rapporten ”Öppna jämförelser 2014 – Vården och omsorgen om äldre”. Rapporten är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen. Klicka på rubriken för att läsa mer.

23 januari 2015

Är du nyfiken på genombrottsmetoden? Se hit!

För den som vill lära mer om förbättringsarbete och i synnerhet genombrottsmetoden finns boken Förändring, förbättring, lärande! Det är en introduktion till förbättringsarbete och vänder sig till personer som inte är bekanta med hur genombrottsmetoden fungerar. Boken innehåller redskap för att komma igång. Här ges även konkreta exempel från arbeten som har gjorts inom vård, skola och omsorg.
Läs mer om boken >
Ladda ner boken (pdf) >

13 januari 2015

Dålig munhälsa är ett problem för många äldre

”Dålig munhälsa är ett stort problem för många äldre och det finns indikationer på att smärta och inflammation i munnen påverkar allmänhälsan”. Det skriver Socialstyrelsen i rapporten Interventioner för äldres munhygien utförd av äldreomsorgspersonal En systematisk översikt av interventioners effekter och vetenskapliga stöd. I rapporten framkommer också att dålig munhälsa exempelvis också kan leda till viktnedgång och sjukdomar i hjärta, kärl och andningsvägar. Ladda ner rapporten här >

13 januari 2015

Handbok för anhöriga om demenssjukdom

Nu finns en handbok för anhöriga till äldre med en demenssjukdom, Om demenssjukdom för anhöriga. Boken ges ut av Svenskt Demenscentrum och tar upp demenssjukdomens symptom och förlopp. Här ges också konkreta råd kring bemötande, svåra situationer och olika former av stöd till anhöriga. I boken delar personer som levt med en demenssjuk närstående med sig av sina erfarenheter. Läs mer på Demenscentrums webbplats.

9 januari 2015

Positivt med musik i demensvården, visar ny studie från FoU Seniorium

Att medvetet använda musik som psykosocial omvårdnadsåtgärd i demensvården kan öka välbefinnandet hos personer med demens. Det är även positivt för personal som arbetar med demensvård, visar en ny svensk rapport som har gjorts av FoU Seniorium. Det meddelar webbplatsen www.doktorn.com.

5 januari 2015

Läkemedel bakom många inläggningar av äldre

Nästan var tionde gång en äldre person läggs in på sjukhus beror det på läkemedelsbiverkningar, enligt en granskning Socialstyrelsen gjort. Mer än hälften av inläggningarna skulle kunna förebyggas. Det skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande. Läs mer, klicka på rubriken.