lasande_kvinna_startsidawebb_650x289px

Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården.

NOTISER

 
22 oktober 2014

Många på äldreboende känner sig ensamma

Nästan sju av tio som bor på äldreboende besväras av ensamhet varav två av tio gör det ofta, enligt en enkätundersökning som Socialstyrelsen har gjort bland utförare av äldreomsorg. Undersökningen visar även vad de äldre tycker om personalens bemötande, möjligheterna att komma utomhus och att påverka när de ska få hjälp, ända ner på enskilda boenden och enheter. Läs mer i pressmeddelandet från Socialstyrelsen, klicka på rubriken.

15 oktober 2014

Konferens om teknik i äldreomsorgen

Konferensen ”Modern teknik i äldreomsorgens hand” handlar om teknik och den sinnesrika människan. Den anordnas i Södertälje stadshus den 4 december 2014. Målgrupp är vård- och omsorgspersonal, anhöriga, organisationer och företag som är berörda och intresserade av teknik i äldreomsorgen. Läs mer, klicka på rubriken.

6 oktober 2014

Vägledning för att använda vårdhundar

Hundar blir allt vanligare som en del av behandling, träning eller för social samvaro. Socialstyrelsen har publicerat en vägledning till de lagar och föreskrifter som styr då hundar används inom vård och omsorg. Läs mer, klicka på rubriken.

3 oktober 2014

Länets första hälsomottagning öppnad i Haninge kommun

Den 1 september öppnade Stockholms läns första hälsomottagning, i Handen, Haninge kommun. Ytterligare två planeras i Rinkeby-Kista och Södertälje kommun. Hälsomottagningen är en specialistmottagning som ska behandla personer med behov av omfattande insatser för att förändra ohälsosamma levnadsvanor, exempelvis otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, tobaksbruk och riskbruk av alkohol. Läs mer, klicka på rubriken.

3 oktober 2014

Ökning av fallolyckor bland äldre

De senaste tio åren har fallolyckorna ökat med 8,5 procent hos kvinnorna och 35,5 procent hos männen. Den kraftiga ökningen bland männen kan enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förklaras med att medellivslängden bland män har ökat. Det skriver Dagens medicins nätupplaga. Läs mer, klicka på rubriken.