Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården.Vi ägs av Stockholms läns landsting och tio kommuner i Stockholms södra länsdel.

NOTISER

 
1 oktober 2018

Majoriteten nöjd med sin äldreomsorg - men stora regionala skillnader

De flesta äldre är nöjda med sin äldreomsorg, men det finns fortfarande stora regionala skillnader. Det framgår av Socialstyrelsens nationella undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2018. Läs mer (pressmeddelande från Socialstyrelsen) >

12 september 2018

Första linjens chefer - rapport från Arbetsmiljöverket

Första linjens chefer i vård och omsorg har en tuff arbetsmiljö. Stort ansvar, hög arbetsbelastning och svagt stöd i HR och IT-frågor är några av deras utmaningar. Det visar en stor tillsynsinsats av Arbetsmiljöverket. Läs mer (länk till Sunt arbetslivs webb) >

11 september 2018

Begrepp inom palliativ vård förklaras i rapport

Socialstyrelsen har tagit fram en rapport som förtydligar och konkretiserar vissa begrepp i den palliativa vården, exempelvis ”palliativt förhållningssätt” och ”brytpunkt till palliativ vård i livets slutskede”. Detta för att ge stöd till fortsatt utveckling av den palliativa vården i landsting, regioner och kommuner. Läs mer (Socialstyrelsens webb) >

30 augusti 2018

Förhindra fallolyckor - tips & råd på flera språk

Broschyren ”Tips och råd att förhindra fallolyckor i vardagen” finns nu översatt till flera språk: arabiska, engelska, finska, polska, och bosniska/kroatiska/serbiska. Tipsen är framtagna av Socialstyrelsen och handlar om hur man genom vanor och livsstil kan förebygga risker för fallolyckor. Läs mer (Kunskapsguidens webbplats) >