vagafragagflyer

Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården.

NOTISER

 
10 december 2014

Unga kommer till äldreboenden på lördagar

Varje lördag får de äldre på vård- och omsorgsboendet på Stockholms sjukhem besök av ungdomar från organisationen Ung omsorg. De unga aktiverar de äldre med promenader, sångstunder och andra aktiviteter som höjer livskvaliteten för de boende. Läs mer, klicka på rubriken!

24 november 2014

SLL lanserar en ny webbsida om psykiatri

Nu har landstinget i Stockholms län öppnat en webbsida som ska hjälpa stockholmare med psykisk sjukdom, meddelar Dagens Medicin.
– Syftet är att ge patienter och närstående lättillgänglig och framförallt korrekt information om hur och var de kan söka psykiatrisk hjälp, säger Marie Kristensson, projektledare på Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, till Dagens Medicin.

5 november 2014

Följ detaljerad fallbeskrivning i BPSD-registret av fiktiv person

Läs en fördjupad fallbeskrivning för BPSD-registret, med detaljerade skattningar av den fiktiva personen Börje Berg. Det är tidningen Äldreomsorg som publicerar artikeln. Klicka på rubriken och läs artikeln!”

22 oktober 2014

Många på äldreboende känner sig ensamma

Nästan sju av tio som bor på äldreboende besväras av ensamhet varav två av tio gör det ofta, enligt en enkätundersökning som Socialstyrelsen har gjort bland utförare av äldreomsorg. Undersökningen visar även vad de äldre tycker om personalens bemötande, möjligheterna att komma utomhus och att påverka när de ska få hjälp, ända ner på enskilda boenden och enheter. Läs mer i pressmeddelandet från Socialstyrelsen, klicka på rubriken.

6 oktober 2014

Vägledning för att använda vårdhundar

Hundar blir allt vanligare som en del av behandling, träning eller för social samvaro. Socialstyrelsen har publicerat en vägledning till de lagar och föreskrifter som styr då hundar används inom vård och omsorg. Läs mer, klicka på rubriken.

3 oktober 2014

Länets första hälsomottagning öppnad i Haninge kommun

Den 1 september öppnade Stockholms läns första hälsomottagning, i Handen, Haninge kommun. Ytterligare två planeras i Rinkeby-Kista och Södertälje kommun. Hälsomottagningen är en specialistmottagning som ska behandla personer med behov av omfattande insatser för att förändra ohälsosamma levnadsvanor, exempelvis otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, tobaksbruk och riskbruk av alkohol. Läs mer, klicka på rubriken.