Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården.Vi ägs av Stockholms läns landsting och tio kommuner i Stockholms södra länsdel.

NOTISER

 
9 april 2019

Vård och omsorg om äldre - Lägesrapport 2019

Läs lägesrapport från Socialstyrelsen som beskriver tillståndet och utvecklingen inom vården och omsorgen om personer som är 65 år och äldre. Läs här (länk till Socialstyrelsens webb) >

21 februari 2019

Videoföreläsningar om palliativ vård och omsorg

Ta del av kortfattade föreläsningar från Palliativt kunskapscenter, som tar upp specifika palliativa tillstånd, bl.a. om den palliativa vårdens fyra hörnstenar, läkemedelsbehandling och omvårdnadsåtgärder. Filmerna innehåller faktakunskap, patientfall och diskussions-frågor. Läs mer (länk till Palliativt kunskapscenter) >

18 februari 2019

Suicidprevention - Socialstyrelsens podd

Ungefär 1 100 personer tar sitt liv varje år. Många fler försöker, många fler funderar över det. Hur upptäcker vi personer som är i riskzonen för suicid? Vilka är de viktiga frågorna för att fånga upp dem?
​Lyssna på avsnitt 59 av Socialstyrelsens podd På djupet som handlar om suicidprevention. Gå in här (Socialstyrelsens podd ) >
4 februari 2019

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - checklista

Ladda ner en checklista som kan fungera som stöd och komplement i ditt arbete med Socialstyrelsens föreskrift ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)”. Checklistan går igenom viktiga punkter i föreskriften. Läs mer (länk till Kunskapsguiden) >

.

29 januari 2019

Om projektet "Spetspatienter - en ny resurs för hälsa" i färsk rapport

Spetspatient syftar till en person med kronisk sjukdom som bidrar med kunskap och engagemang och som är till nytta för andra med liknande sjukdomar, och för hälso- och sjukvården, när det gäller livsföring och förhållningssätt till sin diagnos ”utanför” sjukhusets väggar. Läs om projektet och en färsk rapporten i ämnet (länk till webbplatsen Dagens patient) >