Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården.Vi ägs av Stockholms läns landsting och tio kommuner i Stockholms södra länsdel.

NOTISER

 
18 juni 2018

Förstudie för hälso- och sjukvårdsavtal mellan landsting och kommuner i Stockholm

Vård i samverkan (VIS) har gett Storsthlm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att göra en förstudie för ett genomgripande hälso- och sjukvårdsavtal mellan landstinget och Stockholmskommunerna. Läs mer (länk till Storsthlms webb) >

16 april 2018

Webbutbildning om palliativ vård för all vårdpersonal

Palliation ABC vänder sig till all personal i vården och ger grunderna i palliativ vård. Målet med utbildningen är att alla yrkesgrupper inom ett team ska få en gemensam grundkunskap för att kunna utföra god palliativ vård i livets slutskede. Läs mer (länk till Socialstyrelsens kunskapsguiden.se) >

13 mars 2018

Ny utvärdering av vård och omsorg för personer med demenssjukdom

Läs rapport som sammanfattar resultatet av Socialstyrelsens utvärdering av vården och omsorgen för personer med demenssjukdom. Gå in här (länk till Socialstyrelsens webb ) >
9 mars 2018

Luckor i vården av äldre med utvecklingsstörning

Livet för personer med intellektuell funktionsnedsättning har förändrats, och med förbättrade livsvillkor i samhället lever personerna längre. Det rapporterar tidskriften ”Vetenskap och hälsa”. Dessa personer beskrivs som ”den första generationen äldre med utvecklingsstörning” och nu finns de första nationella forskningsresultaten om deras hälso- och sjukvårdssituation. Läs mer i ”Vetenskap och hälsa” >