Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården.Vi ägs av Stockholms läns landsting och tio kommuner i Stockholms södra länsdel.

NOTISER

 
15 januari 2019

Så uppfattar patienter sina möten med vården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har i rapporten ”Möten med mening” tagit fram de svenska resultaten från den internationella enkätundersökningen International Health Policy Survey (IHP-undersökningen) 2016. Uppfattningarna skiljer sig åt beroende av ålder, kön, inkomst- och utbildningsförhållanden. Läs mer (länk till Kunskapsguiden.se) >
15 januari 2019

Om digitalt utanförskap hos äldre

I dag lever cirka 400 000 personer över 65 år i digitalt utanförskap och riskerar att stängas ute från flera delar av samhället. Hur kan kommunerna arbeta för att öka digital tillgänglighet? Kan användning av dator och internet minska ensamhet? Lyssna på Socialstyrelsens poddavsnitt, gå in här (länk till Socialstyrelsens webb) >
14 januari 2019

Enkelt verktyg ökar kunskap om juridik i vård och omsorg

Nu får landsting, kommuner och privata aktörer inom vård och socialtjänst fördjupade förklaringar till fler juridiska begrepp. Det är Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten som har vidareutvecklat det digitala juridiska stöd som lanserades tidigare under 2018. Läs mer (länk till Kunskapsguiden.se) >

13 december 2018

Folder med tips och råd för anhöriga

Ladda ner en folder för anhöriga som Svenskt demenscentrum har tagit fram. Foldern ger goda råd till anhöriga: vart man kan vända sig för att få hjälp och stöd, telefonrådgivning och träffa andra anhöriga till en närstående med demenssjukdom. Ladda ner gratis från Svenskt demenscentrums webb >

1 oktober 2018

Majoriteten nöjd med sin äldreomsorg - men stora regionala skillnader

De flesta äldre är nöjda med sin äldreomsorg, men det finns fortfarande stora regionala skillnader. Det framgår av Socialstyrelsens nationella undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2018. Läs mer (pressmeddelande från Socialstyrelsen) >

12 september 2018

Första linjens chefer - rapport från Arbetsmiljöverket

Första linjens chefer i vård och omsorg har en tuff arbetsmiljö. Stort ansvar, hög arbetsbelastning och svagt stöd i HR och IT-frågor är några av deras utmaningar. Det visar en stor tillsynsinsats av Arbetsmiljöverket. Läs mer (länk till Sunt arbetslivs webb) >