Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården.Vi ägs av Stockholms läns landsting och tio kommuner i Stockholms södra länsdel.

ARTIKLAR

 
Fler artiklar

NOTISER

 
15 februari 2018

Palliativ vård - ny kostnadsfri webbutbildning

En ny gratis webbutbildning lär ut grunderna i palliativ vård. Utbildningen heter Palliation ABC och har tagits fram av Palliationsakademin (Betaniastiftelsen) i samarbete med Svenskt Demenscentrum. Läs mer (länk till Svenskt demenscentrums webb) >

13 februari 2018

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017

Läs Socialstyrelsens rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och särskilt boende.
Gå in här (länk till Socialstyrelsens webb) >

25 januari 2018

Brister i samarbetet kring individuella planer (SIP) - rapport från riksdagen

Trots att det har gått sju år sedan reglerna om samordnad individuell plan (SIP) började gälla finns det problem med hur bestämmelserna genomförs. Det framgår i en rapport från riksdagen. läs mer på riksdagens webbplats >

21 december 2017

Nationella demensriktlinjerna är nu publicerade

Nu är nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom publicerade. Riktlinjerna riktar sig främst till politiker, tjänstemän och verksamhetschefer. Andra viktiga mottagare är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Läs mer (Socialstyrelsens webb) >

14 december 2017

Sällskap vid måltiden för alla med demens, förordas av Socialstyrelsen

Alla med demens bör få sällskap vid måltiden, mer vidareutbildning för personalen, rätt till dagverksamhet och trivsammare måltider för alla, även de som bor kvar hemma. Det kan leda till bättre vård och omsorg för de som drabbas av demens, enligt Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer som publiceras nu. Läs mer (länk till Socialstyrelsens webb) >

5 december 2017

Öppna jämförelser för äldreomsorg 2017

Läs resultaten från 2017 års öppna jämförelser för äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Resultaten redovisas i form av indikatorer som ska spegla delar av kvaliteten i verksamheterna, och är främst tänkta att bidra till verksamhetsutveckling på enhetsnivå. Läs mer (länk till Socialstyrelsens webb) >