650px_br 1283_vb_och_man

Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården.

ARTIKLAR

 
fiskande pojke-tecknadbild-240x148px
tander-rontgenbild
IMG_0168
LakarenBrommageriatrik2015-04-17
LandstingetBesokerNestor
ill-startsidan
Fler artiklar

NOTISER

 
7 juli 2015

Kommuner kan söka stimulansmedel för ökad bemanning i äldreomsorgen

Nu kan kommuner ansöka om statliga stimulansmedel avsedda för att öka bemanningen inom vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Ansökan ska ha inkommit senast den 31 oktober 2015. Det är 995 miljoner kronor som ska fördelas 2015.

3 juli 2015

Avgiftsfri vård för personer 85 år eller äldre

Avgiftsfri vård för personer 85 år eller äldre, översyn av ambulansverksamheten och utredning av ett nytt akutsjukhus söder om Södermalm. Det är några av förslagen som beslutades av fullmäktige i Stockholms läns landsting under budgetsammanträdet 16-17 juni 2015. Läs mer, klicka på notisrubriken.

2 juli 2015

Nytt arbetssätt i Sundvall framgångsrikt för både personal och äldre

Ett nytt arbetssätt i hemtjänsten i Skönsmon i Sundsvall har visat sig fungera bra både för personalen och de äldre. Genom att låta de äldre träffa färre medarbetare har tryggheten ökat. Personalen har fått ta större ansvar för verksamheten vilket lett till färre sjukskrivningar och en förbättrad ekonomi. Det visar en rapport som tagits fram på uppdrag av Kommunal och Vision. Läs mer på kommunal.se, klicka på notisrubriken.

2 juli 2015

Vitamin D i kombination med kalcium minskar risken för frakturer något, men bara hos vissa grupper

Vitamin D i kombination med kalcium minskar risken för frakturer något, men bara hos vissa grupper. Det är sannolikt framför allt sköra äldre, med otillräckliga D-vitaminnivåer och lågt kalciumintag, som har nytta av behandlingen. Det finns också risk för biverkningar, såsom magproblem, njursten och njursvikt. Vitamin D utan tillägg av kalcium har ingen visad effekt. Läs mer, klicka på notisrubriken.

12 juni 2015

De första Silvialäkarna är examinerade

Nu har Sverige fått sina första Silvialäkare. De är sex stycken som har genomgått en tvåårig magisterutbildning i demensvård för läkare. Under en ceremoni på Drottningholms slottsteater fick de ta emot diplom och Silviahemmets dekoration. Läs mer, klicka på notisrubriken.

9 juni 2015

Utbildningspaket för att minska tvång i demensvården

Svenskt demenscentrum har tagit fram utbildningspaketet ”Nollvision”  som bland annat består av webbutbildning, handbok och  app, för personal, chefer och anhöriga. Syftet är att minska tvångs- och begränsningsåtgärder i demensvården. Läs mer, klicka på notisrubriken.

8 maj 2015

Hygienkraven i omsorgen förtydligas

Socialstyrelsen meddelar att kraven förtydligas på hygienrutiner i omsorgen för att minska smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Föreskrifter om basal hygien i hälso- och sjukvården har funnits sedan 2007. Den 7 maj beslutade Socialstyrelsen att utvidga regelverket till att även omfatta delar av omsorgen, i situationer där det finns risk för överföring av smittämnen. De nya föreskrifterna börjar gälla den 1 januari 2016. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats >

7 maj 2015

Bättre liv för sjuka äldre - slutrapport från SKL

Läs Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) slutrapport ”Bättre vård för sjuka äldre – kvalitetsregister” om satsningen som pågick 2011 till 2014. Enligt rapporten har satsningen gett positiva resultat. De nationella kvalitetsregister som ingått är Senior alert, Svenska Palliativregistret, Svenska Demensregistret (SveDem), Registret för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) och RiksSår. Ladda ner eller köp rapporten här >

 

6 maj 2015

Roman om att jobba på demensboende

Jannika Häggström har skrivit romanen ”Som får ditt hjärta att sjunga”, om den fiktiva demensavdelningen 2A.
– Det här handlar om ett osynligt arbetsområde som jag ville berätta om. Man får bara läsa om det negativa, sällan om hur fint det kan vara. Jag hoppas att boken kan inspirera andra att se vilket roligt och spännande arbete det är, säger Jannika Häggström i en artikel i Dagens Nyheter den 5 maj 2015.
Läs artikeln, klicka på notisrubriken.

28 april 2015

Webbutbildning om läkemedel för personal i äldreomsorgen

SKL har tagit fram webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel”. Den ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser. Den tar cirka två timmar att genomföra och diplom kan laddas ned vid efter godkänt kunskapstest. Utbildningen görs från Svensk Demenscentrums webbplats >

4 mars 2015

Etiska aspekter av robotar och övervakning av äldre

”För den enskilde individen kan robotar och övervakningsteknik utgöra värdefulla hjälpmedel som bidrar till ökad självständighet. Den nya tekniken kan också innebära kostnadsbesparingar och avlasta vårdpersonal från tunga arbetsuppgifter. Men om tekniken i allt större utsträckning ersätter personal finns det en risk att de äldres behov av social stimulans och mänsklig kontakt inte tillgodoses.” Så skriver Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i anslutning till deras rapport Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter. Läs rapporten, klicka på rubriken.