Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården.Vi ägs av Stockholms läns landsting och tio kommuner i Stockholms södra länsdel.

ARTIKLAR

 
Fler artiklar

NOTISER

 
21 december 2017

Nationella demensriktlinjerna är nu publicerade

Nu är nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom publicerade. Riktlinjerna riktar sig främst till politiker, tjänstemän och verksamhetschefer. Andra viktiga mottagare är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Läs mer (Socialstyrelsens webb) >

14 december 2017

Sällskap vid måltiden för alla med demens, förordas av Socialstyrelsen

Alla med demens bör få sällskap vid måltiden, mer vidareutbildning för personalen, rätt till dagverksamhet och trivsammare måltider för alla, även de som bor kvar hemma. Det kan leda till bättre vård och omsorg för de som drabbas av demens, enligt Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer som publiceras nu. Läs mer (länk till Socialstyrelsens webb) >

5 december 2017

Öppna jämförelser för äldreomsorg 2017

Läs resultaten från 2017 års öppna jämförelser för äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Resultaten redovisas i form av indikatorer som ska spegla delar av kvaliteten i verksamheterna, och är främst tänkta att bidra till verksamhetsutveckling på enhetsnivå. Läs mer (länk till Socialstyrelsens webb) >

7 november 2017

Rapport om stimulansmedel för ökad bemaninning

Läs Socialstyrelsens rapport: ”Stimulansmedel för ökad bemanning inom  äldreomsorgen. Uppföljning av 2016 års medel” Detta är den andra delrapporten och uppföljningen av 2016 års stimulansmedel. Läs mer (länk till Socialstyrelsens webb) >