Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Vi ägs av Region Stockholm och tio kommuner i Stockholms södra länsdel.

NOTISER

 
17 juni 2019

Öppna jämförelser 2019 – Äldreomsorg

Öppna jämförelser 2019 – Äldreomsorg visar bland annat att allt fler kommuner använder det systematiska arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC, för personer i ordinärt eller särskilt boende. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen. Läs mer (länk till Kunskapsguidens webbplats) >
5 juni 2019

Uppsala universitet testar ny metod för att att minska risk för depression vid demens

”Många som drabbas av demens överger onödigt snabbt sina vardagsaktiviteter, vilket i sin tur påskyndar en redan ökad risk för depression.” Det meddelar Uppsala universitet, där Joanne Woodford, forskare vid U-Care, ska testa verktyg  för att minska risker för depression vid demenssjukdom. Det handlar om att återskapa rutiner, aktivitet och livskvalitet i tillvaron för personer med demenssjukdom. Läs mer (länk till Uppsala universitet) >

 

24 maj 2019

Arbetsmiljöverket ger ut broschyr "Belasta rätt vid personförflyttning"

Broschyren ”Belasta rätt vid personförflyttning” ger tips och råd om hur belastningsskador bland personal i vården och omsorgen kan minskas, bland annat lyfts riskanalys som viktigt ett instrument. Läs mer (länk till Arbetsmiljöverkets webbplats) >
16 maj 2019

Landsomfattande satsning för att minska ensamheten

Nu har pensionärsorganisationerna PRO, SKPF och SPF Seniorerna  slutit upp i ett gemensamt projekt för att minska ensamheten bland äldre. Satsningen omfattar främst utbildning av ambassadörer som ska få fler medlemmar att arbeta mer aktivt, och för att nå personer som vanligtvis inte deltar i organisationernas verksamhet. Läs mer (länk till PRO:s webbplats) > 

8 maj 2019

Tidningen Kommunalarbetaren startat "Undersköterskepodden"

Tidningen Kommunalarbetaren har startat ”Undersköterskepodden”, läs och lyssna här (länk till Kommunalarbetaren) >