660x380px_0853_vb_och_brukare

Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Mer om oss >

NOTISER

 
3 september 2014

Rapport om kommunernas avgiftssystem inom vården och omsorgen om äldre

Socialstyrelsen har kartlagt kommunernas avgiftssystem inom vården och omsorgen om äldre. Rapporten visar bland annat att det saknas en helhetssyn kring avgifterna för de äldres vård och omsorg, och att bostadstillägget för pensionärer  i många fall inte täcker kostnaderna för hyran i permanent särskilt boende.

4 september 2014

Vilken kompetens behövs inom äldreomsorgen?

I en avhandling från Linnéuniversitetet undersöker Magdalena Elmersjö på vilket sätt de berördas uppfattningar om vilken kompetens omsorgsgivare behöver, får betydelse inom äldreomsorgen.

4 september 2014

Hur upplever äldre sin trygghet?

Trygghet för äldre förekommer inte nödvändigtvis på de äldres villkor. I en doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping visar Martina Boström hur äldre personer med skiftande omsorgsbehov uppfattar och upplever trygghet.

12 juni 2014

Nationella riktlinjer för stroke

Nu har Socialstyrelsen publicerat slutgiltiga rekommendationer för att förebygga och behandla stroke. Rekommendationerna, har hittills varit preliminära och öppna för synpunkter, men har nu publiceras på Socialstyrelsens webbplats.